Onze activiteiten als Change Architect

Als Change Architect tekenen we mee uit in welke stappen u een verandering het beste aanpakt. Ons doel daarbij is dat de mensen in uw organisatie mee willen gaan in de change. 

Concreet doen we een impact-scan van de verandering, we doen een stakeholder analyse en we tekenen zo mee aan het beste change plan.

Naast dit tekenwerk ondersteunen we ook de implementatie van de change. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de sponsor van de verandering te ondersteunen in de manier waarop hij/zij over de change communiceert. Of we helpen uw people managers zodat zij hun mensen warm kunnen maken om mee te gaan in de verandering. 

Bij elke verandering is weerstand de norm. We helpen om die weerstand functioneel te maken door people managers de vaardigheid bij te brengen om met weerstand om te gaan. Daarnaast zijn we als neutrale partij ook een ideaal klankbord voor uw mensen om hun bedenkingen en gevoelens te uiten.

In heel dit proces gebruiken we ProSci’s ADKAR® methode als tool. Daarbij werken we op een meetbare manier aan uw verandering en we focussen op de menselijke factor van die change.

Onze sterkte als Change Architect is dubbel:

1. We denken analytisch, we werken methodisch en tekenen zo het veranderingsproces uit.

2. De laatste 15 jaar werkten we met de meest uiteenlopende groepen. Vanuit deze ervaring weten we hoe we mensen in beweging zetten.

Herken je dit soort weerstand tegen verandering ?

Comments