Individuele coaching

Doel van een coaching track

Tijdens een coaching track werken de coachee, de coach en de leidinggevende van de coachee (verder de N+1 genoemd) samen om de ontwikkeling van de coachee te boosten.

 

Aanpak en rollen

Een coaching track is een doelgerichte en stapsgewijze begeleiding waarbij het ownership van het ontwikkelingsproces bij de coachee ligt.
Hij/zij geeft dit ownership vorm:

  • Door leervragen te formuleren als startpunt van een coaching gesprek
  • Door voornemens na een gesprek om te zetten in acties in de dagelijkse praktijk
  • Door zijn/haar N+1 aan te spreken en te bevragen en zo gechallenged te worden in de dagelijkse praktijk
  • Door –bij eventuele vragen of blokkages- de coach ook tussentijds te ‘gebruiken’

 

De N+1 neemt actief deel aan het doelstellingsgesprek aan het begin van het coaching track. De rol van de N+1 bestaat verder uit het sparren tijdens tussentijdse one to one meetings met de coachee. De N+1 is hier een klankbord voor de coachee en bevraagt hoe acties in de praktijk liepen, welke moeilijkheden de coachee tegenkwam, hoe hij/zij daar mee omging. De N+1 neemt ten slotte ook actief deel aan de wrap up meeting waarin de key learnings en de next steps centraal staan.

De coach werkt op twee fronten: enerzijds zoekt hij/zij mee naar oplossingen voor de leervraag van de coachee. Daarbij nodigt de coach de coachee uit om zelf tot nieuwe oplossingen te komen. Wanneer deze laatste hier niet toe komt, dan kan de coach een suggestie doen. De coachee zal in alle gevallen zelf beslissen of hij/zij verder gaat met die suggestie.

Tegelijkertijd (en nog belangrijker) spiegelt de coach de coachee op aannames en op blokkerende gedachten. Vanuit die spiegel-functie krijgt de coachee inzicht in de eigen drijfveren en overtuigingen. Van hieruit zoeken we samen naar andere overtuigingen die tot effectievere gedragingen komen.

In heel het proces is de coach neutraal en werkt hij vanuit vertrouwen. Dit wil zeggen dat de coachee beslist welke informatie uit de coaching gesprekken gedeeld mag worden met wie.

Ervaringen van klanten

Zo ervaren coachees onze aanpak

Supervisor Customer Service

"De werkwijze van Joris is verkennend, confronterend, praktisch, uitdagend en vooral gericht op het individu om het geheel van binnenuit te doen evolueren en bewegen. Door de samenwerking met Joris, heb ik meer afstand moeten/kunnen nemen de coachingstechnieken welke in mijn (natuurlijke) comfortzone liggen.

Naast nieuwe technieken, (her)ontdekte ik mijn persoonlijke valkuilen en de verschillen tussen "uitvoerend" coachen of "ondernemend coachen". Omdat er plaats was om te debatteren/argumenteren was er plaats om zelfinzicht te verwerven, andere perspectieven te verkennen en te verrijken in reeds verworven kennis.

Het helpt me vandaag niet alleen om efficiënter stil te staan bij situaties om vooruitgang te boeken maar ook om knopen makkelijker door te hakken."

 

Assistant Teamcoach

"Er werd in elke coachingsessie een spiegel voor je gehouden zodat je uit je eigen perceptie kon stappen en een kritischer kon kijken naar de realiteit en praktijk. Je krijgt concrete tips en tricks op de moment dat je ze ook nodig hebt. (vb. evaluatiegesprekken) Je krijgt eerlijke feedback die je doet groeien, niet die je paait en je ego streelt."

 

Team Coach

"De coachingsgesprekken hebben me vooral geholpen in nieuwe situaties. Hoe pak je bepaalde zaken aan? Hoe ga je ervaren contactcenter-medewerkers te woord staan in bepaalde situaties? Hoe ga je om met feedback hieromtrent?

Dit zijn allerlei zaken die heel individueel bepalend zijn, en dus in algemene sessies niet aan bod kwamen. Jouw coachingsgesprekken hebben hier zeker en vast een duidelijker inzicht in gegeven, en een bepaalde methodiek naar boven gebracht, waar ik voorheen nog niet over nagedacht had.
Je coachingsgesprekken waren voor mij dus een noodzakelijke aanvulling op de algemene sessies, om dieper in te gaan op individuele zaken.

Telenet

Heidi Sierens - L&D Officer

Ik werk graag met Joris samen owv volgende elementen:

  • Partnership: HR sparringspartner, denkt mee ifv vooropgestelde ontwikkelingsdoel(en).
  • Flexibele stijl(en): slaagt erin ingang te vinden bij verschillende profielen. Maakt een juiste vertaalslag.
  • Neutraal: ethisch coachen is een (voor)waarde
  • Optimale dosering in confronteren en spiegelen. Voldoende aanwezig zodanig dat de coachee het kan accepteren en er verder mee aan de slag kan/wil gaan. Spreekt de taal van de coachee.
  • Nauwkeurige opvolging van coachings en projecten
Comments