Interim management

Het mensen beleid vormgeven

Alle snel groeiende KMO’s bereiken een punt waar de nood aan structuur voelbaar is. We helpen deze organisaties door op interim basis het mensen beleid voor de organisatie mee uit te tekenen.

 

Hierbij vertrekken we vanuit de strategie van het bedrijf en we helpen zo om een structuur op te zetten waarbinnen medewerkers kunnen werken en kunnen groeien.

 

Concreet werken we tijdens deze opdrachten aan:

  • Het motivatie beleid: Welke voorwaarden kan je als bedrijf scheppen zodat je medewerkers hun motivatie houden?
  • De doorgroeimogelijkheden: welk pad is er voor je mensen? Welk perspectief hebben je medewerkers tijdens hun loopbaan?
  • De feedback cultuur: hoe zorgen we voor een goeie doorstroming van informatie? Hoe doen we dit één op één? Hoe pakken we dit aan in groep?
  • De performance cycle: wanneer en op welke manier gaan een medewerker en zijn leidinggevende in gesprek over de prestatie van beiden?    

Farmaline - Gezondheid aan huis geleverd!

Zaakvoerster Leen Ponet aan het woord

Farmaline kwam een eerste maal in aanraking met Joris in januari 2015 tijdens onze teambuilding. Joris gaf een workshop volgens het principe van Insights Discovery waarbij de personeelsleden inzicht kregen over de verschillende persoonlijkheidsstijlen en hoe daarmee om te gaan. Tevens werden vanuit iedere ‘kleur’ werkpunten voor de toekomst opgemaakt. Deze workshop werd zeer positief ervaren en de weken nadien voelde je de positieve vibe.

Echter, de maanden verstreken, het gevoel minderde en de werkpunten waren niet meer prioritair.

Om echt sturing te geven aan een inhoudelijk personeelsbeleid hadden we hulp nodig. In juli startte Joris aan 2 dagen per week om structuur te brengen in onze manier van werken waarbij er veel aandacht ging naar het coachen van de teamleaders. Joris ontwikkelde voor Farmaline een onthaal- en inwerkbeleid zodat nieuwe medewerkers snel en efficiënt ingeschakeld kunnen worden op een positieve manier.

Samen met de teamleaders deed Joris een competentieweging bij de medewerkers. Aan de hand hiervan werden niveau’s gedefinieerd waaraan een beloningsbeleid werd gekoppeld. Ook werd er het feedbackbeleid gestructureerd en opgevolgd.

De medewerkers werden steeds nauw betrokken bij het project. Hun ideeën en meningen werden verwerkt in het niveaubeleid en ze worden in 1-2-1 meetings regelmatig op de hoogte gehouden van hun prestaties

We ontwikkelden een intern uitwisselingsproject waarbij een medewerker een andere dienst kan gaan ontdekken. Dit verhoogt het respect voor elkaar en de betrokkenheid naar Farmaline als bedrijf. Ze vinden het ook allemaal leuk om te doen.

Joris denkt vanuit de noden van het bedrijf en vertaalt dit op de juiste manier naar de medewerkers toe. Hij coacht de teamleaders in hun manier van communiceren en geeft inzicht waarom medewerkers op een  bepaalde manier reageren en hoe daarmee omgaan. Hij volgt zijn projecten goed op en spoort de betrokken personen aan hun doelstellingen te bereiken wanneer deze op de lange baan geschoven dreigen te worden. Joris is recht-door-zee en krijgt ook het nodige vertrouwen van de medewerkers wat belangrijk is wanneer er zich veranderingen voordoen.

Het is aangenaam samenwerken met Joris zowel voor de zaakvoerders, leidinggevenden en de medewerkers. De projecten werpen hun vruchten af en de sfeer is steeds positief!

Yappa bedenkt, bouwt en boost digitale oplossingen

Yoeri Severy - opper Yappanees - getuigt

Voor Yappa is wendbaarheid heel erg belangrijk. Er komen heel wat initiatieven rond HR van binnen de organisatie. We doorspreken de initiatieven met Joris en door het kader dat we daarbij aangereikt krijgen worden die initiatieven veel performanter of... in sommige gevallen voeren we ze ook af :-).

Heel wat kleine rituelen die de open communicatie bevorderen zoals onze tête-à-tête zijn ideeën die uit brainstorms met Koru een leven zijn beginnen leiden. Die richtinggevende en inspirerende partner is precies wat we zoeken!

Comments