Leidinggevende helpen

Hoe gaan we te werk?

Om leidinggevenden te helpen met het opnemen van hun rol als people manager, werken we in vier stappen.

Analyse
Tijdens de intake gaan we op zoek naar de doelen die je wil bereiken met een begeleiding van de leidinggevenden. We luisteren naar de issues die er spelen en we voelen de cultuur van het bedrijf aan.

 

Ontwerp
Met de informatie uit de intake ontwerpen we een begeleidingstraject. In dit traject combineren we verschillende leervormen om het effect te maximaliseren. Workshops wisselen we af met coachings en peer learning. Tussentijds spart de deelnemer met de N+1 en werkt hij aan korte toepassingen op de werkvloer.

Het doel van deze combinatie is dat we het leermoment voor de deelnemers hoog houden.

 

Uitvoering
Tijdens de roll out gaan we actief aan de slag. Leidinggevenden leren skills en groeien in hun rol. De thema’s waar we vaak rond werken zijn:

 • Aansturen van en samenwerken met verschillende persoonlijkheidsstijlen (Insights Discovery®)
 • Assertief communiceren
 • Rollen van een leider
 • Change management
 • Conflict management
 • Situationeel leiderschap
 • Medewerkers motiveren en betrokkenheid creëren
 • Feedback skills
 • Time management
 • Coaching skills voor managers
 • Mid en End year gesprekken voeren
 • Absenteïsme gesprekken voeren
 • Groepsdynamica

Doorheen zo een traject geven we graag feedback aan u als opdrachtgever. Op die manier blijft u een vinger aan de pols houden en geven we het traject samen vorm.

 

Opvolging
In de opvolgingsfase verankeren we het geleerde door een terugkoppeling te doen naar de organisatie: welke zijn de effecten op de organisatie?
Met intervisies zorgen we er voor dat deelnemers blijven leren van mekaar.
Via korte tips en filmpjes houden we iedereen alert voor de kernpunten die in hun traject aan bod kwamen.

 

Wil je weten hoe klaar je management team en je leidinggevenden zijn om veranderingen te leiden? Check onze gratis scan pagina!

De ervaring van ZF Wind Power

Plant Head Ruud Bakermans aan het woord

De missie van ZF Wind Power is om wereldwijd de toonaangevende leverancier van tandwielkasten voor windturbines te zijn en om van windenergie 's werelds meest aantrekkelijke energiebron te maken.
Om wereldwijd een toonaangevend leider te zijn, moeten we als het beste team – medewerkers én leidinggevenden - in de markt staan.
Toen we begin 2016 nadachten over een uitgebreider Leadership traject voor onze Teamleaders hebben we onmiddellijk Joris betrokken bij het uitwerken daarvan. Joris had reeds voordien voor het middenkader van ZF  een training Gesprekstechnieken i.k.v. het jaarlijks evaluatiegesprek verzorgd.  Ons Leadership traject heeft als doel het leiderschap op de werkvloer te versterken. Bij dit traject speelden onze Teamleaders de hoofdrol. Maar de afdelingsmanagers, HR en ikzelf waren  er in hoge mate bij betrokken. We kijken er heel positief op terug. Joris heeft een groot inlevingsvermogen, en kan uitdagingen vertalen in trainingsmateriaal dat aanspreekt. Zijn aanpak is steeds een aanrader.

Ruud Bakermans
Plant Head
ZF Windpower Lommel

De ervaring van Baltimore Aircoil Company

Plant Manager Geert Jacobs getuigt over 'Leiding geven, een stiel op zich ...' 

Als Belgische productie vestiging van het Amerikaanse Baltimore Aircoil Company (BAC), zijn we in 2013 van start gegaan met een lokaal "Leadership traject" voor al onze leidinggevenden in de fabriek. Dit traject had voornamelijk tot doel om zowel nieuwe als ervaren leidinggevenden middelen aan te reiken om effectief te zijn in hun dagdagelijks leidinggeven. De doelgroep van het twee jaar durende opleidings traject omvatte zowel afdelingshoofden als meewerkende leidinggevenden, 
We hebben zeer bewust geopteerd voor een op maat gemaakt opleidingstraject dat aansluit aan onze noden en bedrijfscultuur. Naast groepstrainingen werden op gepaste tijdstippen individuele coachings en reflectiemomenten ingebouwd.  Binnen onze cultuur hechten we veel belang aan een open communicatie, directe en pragmatische aanpak, en positieve ingesteldheid van elk individu. 

Samen met de ganse leidinggevende groep kijk ik enorm positief terug op deze ervaring. Een hechter leadershipteam is dagelijks op de vloer merkbaar. Leidinggevenden hebben geleerd dezelfde taal te spreken en hebben een kapstok om makkelijker en vlotter om te gaan met menselijke problemen. Elk individu is geëvolueerd op zijn eigen niveau. 
Het is niet iedereen gegeven om in deze softe materie mensen beter te maken. Het vraagt menige skills en ervaring om deze materie effectief te brengen aanleidinggevenden op uiteenlopende niveaus. Het mag gezegd dat dit traject met brio is geslaagd dankzij de goede voorbereidingen en de brilliante trainingsskills van Joris.

Geert Jacobs, 
Plant Manager

Comments