Wie?

Joris Smeyers bouwde een breed gamma aan ervaringen op binnen de HR wereld.
Hij startte als doctoraatsassistent aan de KULeuven en werkte achtereenvolgens bij een spin off van Philips Turnhout en bij PricewaterhouseCoopers. 
In 2009 start hij met Koru HR.

Joris heeft veel ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen.
De onderwerpen van die verandering gaan van transities in organisatiecultuur over fusiebegeleidingen tot omschakelingen in sales aanpakken. 

Deze begeleidingen pakt Joris doelgericht en methodisch aan en hij weet de diverse stakeholders mee te krijgen in de veranderingen.