Hoe ervaren klanten samenwerken met Koru HR?

Telenet

Heidi Sierens - L&D Officer

Ik werk graag met Joris samen owv volgende elementen:

  • Partnership: HR sparringspartner, denkt mee ifv vooropgestelde ontwikkelingsdoel(en).
  • Flexibele stijl(en): slaagt erin ingang te vinden bij verschillende profielen. Maakt een juiste vertaalslag.
  • Neutraal: ethisch coachen is een (voor)waarde
  • Optimale dosering in confronteren en spiegelen. Voldoende aanwezig zodanig dat de coachee het kan accepteren en er verder mee aan de slag kan/wil gaan. Spreekt de taal van de coachee.
  • Nauwkeurige opvolging van coachings en projecten

Farmaline - Gezondheid aan huis geleverd!

Zaakvoerster Leen Ponet aan het woord

Farmaline kwam een eerste maal in aanraking met Joris in januari 2015 tijdens onze teambuilding. Joris gaf een workshop volgens het principe van Insights Discovery waarbij de personeelsleden inzicht kregen over de verschillende persoonlijkheidsstijlen en hoe daarmee om te gaan. Tevens werden vanuit iedere ‘kleur’ werkpunten voor de toekomst opgemaakt. Deze workshop werd zeer positief ervaren en de weken nadien voelde je de positieve vibe.

Echter, de maanden verstreken, het gevoel minderde en de werkpunten waren niet meer prioritair.

Om echt sturing te geven aan een inhoudelijk personeelsbeleid hadden we hulp nodig. In juli startte Joris aan 2 dagen per week om structuur te brengen in onze manier van werken waarbij er veel aandacht ging naar het coachen van de teamleaders. Joris ontwikkelde voor Farmaline een onthaal- en inwerkbeleid zodat nieuwe medewerkers snel en efficiënt ingeschakeld kunnen worden op een positieve manier.

Samen met de teamleaders deed Joris een competentieweging bij de medewerkers. Aan de hand hiervan werden niveau’s gedefinieerd waaraan een beloningsbeleid werd gekoppeld. Ook werd er het feedbackbeleid gestructureerd en opgevolgd.

De medewerkers werden steeds nauw betrokken bij het project. Hun ideeën en meningen werden verwerkt in het niveaubeleid en ze worden in 1-2-1 meetings regelmatig op de hoogte gehouden van hun prestaties

We ontwikkelden een intern uitwisselingsproject waarbij een medewerker een andere dienst kan gaan ontdekken. Dit verhoogt het respect voor elkaar en de betrokkenheid naar Farmaline als bedrijf. Ze vinden het ook allemaal leuk om te doen.

Joris denkt vanuit de noden van het bedrijf en vertaalt dit op de juiste manier naar de medewerkers toe. Hij coacht de teamleaders in hun manier van communiceren en geeft inzicht waarom medewerkers op een  bepaalde manier reageren en hoe daarmee omgaan. Hij volgt zijn projecten goed op en spoort de betrokken personen aan hun doelstellingen te bereiken wanneer deze op de lange baan geschoven dreigen te worden. Joris is recht-door-zee en krijgt ook het nodige vertrouwen van de medewerkers wat belangrijk is wanneer er zich veranderingen voordoen.

Het is aangenaam samenwerken met Joris zowel voor de zaakvoerders, leidinggevenden en de medewerkers. De projecten werpen hun vruchten af en de sfeer is steeds positief!

Yappa bedenkt, bouwt en boost digitale oplossingen

Yoeri Severy - opper Yappanees - getuigt

Voor Yappa is wendbaarheid heel erg belangrijk. Er komen heel wat initiatieven rond HR van binnen de organisatie. We doorspreken de initiatieven met Joris en door het kader dat we daarbij aangereikt krijgen worden die initiatieven veel performanter of... in sommige gevallen voeren we ze ook af :-).

Heel wat kleine rituelen die de open communicatie bevorderen zoals onze tête-à-tête zijn ideeën die uit brainstorms met Koru een leven zijn beginnen leiden. Die richtinggevende en inspirerende partner is precies wat we zoeken!

Baltimore Aircoil Company

Plant Manager Geert Jacobs getuigt over 'Leiding geven, een stiel op zich ...' 

Als Belgische productie vestiging van het Amerikaanse Baltimore Aircoil Company (BAC), zijn we in 2013 van start gegaan met een lokaal "Leadership traject" voor al onze leidinggevenden in de fabriek. Dit traject had voornamelijk tot doel om zowel nieuwe als ervaren leidinggevenden middelen aan te reiken om effectief te zijn in hun dagdagelijks leidinggeven. De doelgroep van het twee jaar durende opleidings traject omvatte zowel afdelingshoofden als meewerkende leidinggevenden, 
We hebben zeer bewust geopteerd voor een op maat gemaakt opleidingstraject dat aansluit aan onze noden en bedrijfscultuur. Naast groepstrainingen werden op gepaste tijdstippen individuele coachings en reflectiemomenten ingebouwd.  Binnen onze cultuur hechten we veel belang aan een open communicatie, directe en pragmatische aanpak, en positieve ingesteldheid van elk individu. 

Samen met de ganse leidinggevende groep kijk ik enorm positief terug op deze ervaring. Een hechter leadershipteam is dagelijks op de vloer merkbaar. Leidinggevenden hebben geleerd dezelfde taal te spreken en hebben een kapstok om makkelijker en vlotter om te gaan met menselijke problemen. Elk individu is geëvolueerd op zijn eigen niveau. 
Het is niet iedereen gegeven om in deze softe materie mensen beter te maken. Het vraagt menige skills en ervaring om deze materie effectief te brengen aanleidinggevenden op uiteenlopende niveaus. Het mag gezegd dat dit traject met brio is geslaagd dankzij de goede voorbereidingen en de brilliante trainingsskills van Joris.

Geert Jacobs, 
Plant Manager

ZF Windpower

Plant Head Ruud Bakermans aan het woord

De missie van ZF Wind Power is om wereldwijd de toonaangevende leverancier van tandwielkasten voor windturbines te zijn en om van windenergie 's werelds meest aantrekkelijke energiebron te maken.
Om wereldwijd een toonaangevend leider te zijn, moeten we als het beste team – medewerkers én leidinggevenden - in de markt staan.
Toen we begin 2016 nadachten over een uitgebreider Leadership traject voor onze Teamleaders hebben we onmiddellijk Joris betrokken bij het uitwerken daarvan. Joris had reeds voordien voor het middenkader van ZF  een training Gesprekstechnieken i.k.v. het jaarlijks evaluatiegesprek verzorgd.  Ons Leadership traject heeft als doel het leiderschap op de werkvloer te versterken. Bij dit traject speelden onze Teamleaders de hoofdrol. Maar de afdelingsmanagers, HR en ikzelf waren  er in hoge mate bij betrokken. We kijken er heel positief op terug. Joris heeft een groot inlevingsvermogen, en kan uitdagingen vertalen in trainingsmateriaal dat aanspreekt. Zijn aanpak is steeds een aanrader.

Individuele coaching

Zo ervaren coachees onze aanpak

Supervisor Customer Service

"De werkwijze van Joris is verkennend, confronterend, praktisch, uitdagend en vooral gericht op het individu om het geheel van binnenuit te doen evolueren en bewegen. Door de samenwerking met Joris, heb ik meer afstand moeten/kunnen nemen de coachingstechnieken welke in mijn (natuurlijke) comfortzone liggen.

Naast nieuwe technieken, (her)ontdekte ik mijn persoonlijke valkuilen en de verschillen tussen "uitvoerend" coachen of "ondernemend coachen". Omdat er plaats was om te debatteren/argumenteren was er plaats om zelfinzicht te verwerven, andere perspectieven te verkennen en te verrijken in reeds verworven kennis.

Het helpt me vandaag niet alleen om efficiënter stil te staan bij situaties om vooruitgang te boeken maar ook om knopen makkelijker door te hakken."

 

Assistant Teamcoach

"Er werd in elke coachingsessie een spiegel voor je gehouden zodat je uit je eigen perceptie kon stappen en een kritischer kon kijken naar de realiteit en praktijk. Je krijgt concrete tips en tricks op de moment dat je ze ook nodig hebt. (vb. evaluatiegesprekken) Je krijgt eerlijke feedback die je doet groeien, niet die je paait en je ego streelt."

 

Team Coach

"De coachingsgesprekken hebben me vooral geholpen in nieuwe situaties. Hoe pak je bepaalde zaken aan? Hoe ga je ervaren contactcenter-medewerkers te woord staan in bepaalde situaties? Hoe ga je om met feedback hieromtrent?

Dit zijn allerlei zaken die heel individueel bepalend zijn, en dus in algemene sessies niet aan bod kwamen. Jouw coachingsgesprekken hebben hier zeker en vast een duidelijker inzicht in gegeven, en een bepaalde methodiek naar boven gebracht, waar ik voorheen nog niet over nagedacht had.
Je coachingsgesprekken waren voor mij dus een noodzakelijke aanvulling op de algemene sessies, om dieper in te gaan op individuele zaken.

Comments